Ngày 22/12/2020, trường Mầm non Trực Thắng, huyện Trực Ninh tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” và liên hoan văn nghệ cho trẻ khối lớp  4 - 5 tuổi chào mừng ngày thành lập QĐNDVN.